::: INERGO, s.r.o. :::

ELEKTROINŠTALÁCIE a CENTRÁLNE VYSÁVAČE


M O D E R N É * E L E K T R O I N Š T A L Á C I E

Sme dlhoročným Silver Partnerom firmy LOXONE.


VÝBER Z REFERENCIÍ nižšie


///

PONÚKAME KOMPLEXNÉ VYBAVENIE
BUDOV ELEKTRICKÝMI ZARIADENIAMI

::: klasické elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky
::: inteligentné elektroinštalácie LOXONE a KNX
::: elektronické zabezpečovacie systémy SATEL
::: biometrické snímače EKEY
::: domáce dorozumievacie zariadenia pre vchody bytových domov

::: centrálne vysávače

ďalej :::
::: projekcia elektrických zariadení (aj pre výbušné prostredie)
::: revízie elektrických zariadení
::: súdnoznalecká činnosť v oblasti elektro
::: www.elektro-projektant.sk


::: VYBAVENIE BUDOV ELEKTRICKÝMI ZARIADENIAMI :::

Čo k ponuke moderných elektroinštalácií? Zostáva za nami množstvo referencií zo Slovenska a Rakúska. Jedná sa najmä o RD, v ktorých tzv. "inteligentná elektroinštalácia" šetrí náklady na energie (spolupráca kotla/klimatizácie/žalúzií), zvyšuje bezpečnosť domova (alarm/osvetlenie/simulácia prítomnosti) a v neposlednom rade komfort (diaľkové ovládanie domu, informácie na mobil) a pod. Možnosti sú neobmedzené a záležia na predstave užívateľa. V každej inštalácii využívame osvedčené zariadenia a technológie od renomovaných výrobcov, čo sa odráža v dlhoročnej spokojnosti ich užívateľov.

HISTÓRIA:
Začiatok firmy sa datuje do roku 2003, kedy sme sa ako živnostníci rozhodli vniesť vysoký štandard aj do takej oblasti, akou sú elektroinštalácie. Prístup k zákazníkovi, férová a presne definovaná ponuka, precízna práca, dodržiavanie termínov, znalosť noriem, ...skrátka, chceli sme na trhu zostať a zanechávať za sebou dobre odvedené služby u spokojných používateľov.

SÚČASNOSŤ:
Postupom času sme sa sformovali do spoločnosti (s.r.o.), ktorej sa darí pokryť všetky oblasti vybavenia budov elektrickými zariadeniami - projekcia, realizácie, revízie, súdnoznalecká činnosť v oblasti elektro, poradenstvo... Stali sme sa autorizovanými partnermi niekoľkých výrobcov/dovozcov elektrických zariadení, najmä v oblasti inteligentných elektroinštalácií. Získali sme skúsenosti z najrôznejších oblastí elektro a sledujeme nové trendy.


///

::: O NAŠICH SKÚSENOSTIACH :::

- klasické elektroinštalácie, bleskozvody, elektrické prípojky
- inteligentné elektroinštalácie KNX, domáca automatizácia LOXONE
- elektroinštalácie pre zdravotnícke zariadenia
- centrálne vysávače
- biometrické snímače ekey
- elektronické zabezpečovacie systémy SATEL
- domáce dorozumievacie zariadenia pre vchody bytových domov
- kamerové systémy
- štruktúrované kabeláže/siete
- projekcia elektrických zariadení
- revízie elektrických zariadení
- znalecká činnosť v oblasti elektro
- ostatné (školenia elektro, predaj elektromateriálu, ...)


///

VÝBER Z REFERENCIÍ:


::: Výrobná hala, región BB (01/2018)
- projektová dokumentácia elektro rekonštrukcií EZ, pre eurofondy


::: Súkromné zdravotnícke zariadenie, región Liptov (12/2017)
- komplexná elektroinštalácia podľa STN-EN pre zdravotnícke zariadenia
- špecifické prípravy pre magnetickú rezonanciu, röntgen, ambulanciu, operačnú sálu a pod.
- diaľkové privolanie lekára v neprítomnosti personálu cez GSM komunikátor na vstupe do objektu
- zabezpečovací systém (EZS) a kamerový dohľad
- elektrická prípojka pre objekt
- vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie
- odborné skúšky a odborné prehliadky (revízie)
- úspešné absolvovanie kolaudácie, vrátane kontroly inšpekčných orgánov


::: Rekonštrukcia rodinného domu, Budča (jeseň 2017)
- elektrická prípojka, vrátane projektovej dokumentácie
- komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie
- TV a PC rozvody


::: Víkendový dom, Liptovské Revúce (jeseň 2017)
- vzdialené ovládanie vykurovania a ohrevu TÚV pomocou GSM
- kontrola stavu zariadení pomocou GSM
- ovládanie z 210 km vzdialeného bydliska majiteľa


::: Nadštandardný rodinný dom, Uňatín (KA)
- inteligentná elektroinštalácia Loxone & KNX
- bleskozvod
- zabezpečovacie zariadenie
- PC & TV rozvody
- centrálny vysávač
- zhod prádla
- revízia & porealizačná projektová dokumentácia


::: Rekonštrukcia rodinného domu, Sliač
- domáca automatizácia LOXONE & KNX
- biometrický snímač odtlačku prsta ekey - prístup do domu
- diaľkovo ovládaná brána (vjazd na pozemok)
- príprava na prekládku elektromera z interiéru na hranicu pozemku (pokládka kabeláží vrátane výkopových prác)


::: Nadštandardný byt, Trnava
- komplexná rekonštrukcia vrátane drážkovania do panelu a výmeny kabeláží
- stmievané a diaľkovo ovládané okruhy, moderné LED osvetlenie
- PC & TV rozvody
- projektová dokumentácia & revízia


::: Elektrická časť plynovej prípojky, Zvolenská Slatina (ZV)
- projektová dokumentácia pre tzv. výbušné prostredie


::: Nadštandardný bungalov, Wolfsthal (Rakúsko):
- elektroinštalácia
- centrálny vysávač


::: Nadštandardný rodinný dom, Wolfsthal (Rakúsko)
- projektová dokumentácia pre inteligentnú elektroinštaláciu KNX


::: Amfiteáter, Banská Bystrica
- projektová dokumentácia k rekonštrukcií rozvodov v areáli amfiteátra


::: Vínna pivnica, Modra-Harmónia (PK)
- komplexná elektroinštalácia
- ovládanie svietidiel z pultu, stmievanie
- PC a audio rozvody


::: 4x bungalov, Budča (ZV)
- komplexná elektroinštalácia + revízia
- regulácia vykurovania
- bleskozvod


::: Americký dom, Niederösterreich (Rakúsko)
- inštalácia zabezpečovacieho zariadenia
- inštalácia 114 ks svietidiel


::: Zrubová drevenica, Liptovská Lúžna (RK)
- komplexná elektroinštalácia v drevostavbe


::: Bungalov, Očová (ZV)
- komplexná elektroinštalácia + revízia
- elektrická prípojka
- MaR (meranie a regulácia) pre viacero tepelných zdrojov
- elektronický zabezpečovací systém SATEL
- centrálny vysávač
- bleskozvod
- diaľkovo ovládaná posuvná brána


::: Priemyselná hala, Bánovce nad Bebravou
- komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie
- výroba elektrických rozvádzačov
- prístupový a kamerový systém


::: Nízkoenergetický RD (drevostavba), Kováčová (ZV)
- centrálny vysávač


::: Nadštandardný rodinný dom, Trenčín:
- inteligentná elektroinštalácia Loxone
- elektrická prípojka
- centrálny vysávač


::: Nízkoenergetický RD, Pavlice (TT)
- inteligentná elektroinštalácia LOXONE
- meranie a regulácia vykurovania a chladenia (solar, tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie, stropné chladenie, ...)
- TV rozvody
- PC rozvody
- elektrická prípojka


::: Nízkoenergetický RD (drevostavba), Zvolen - Sekierska dolina
- inteligentná elektroinštalácia iNELS
- ovládanie interiérového a exteriérového osvetlenia
- automatizácia procesov v domácnosti
- ovládanie domu lokálne a vzdialene cez PC a SMS
- zabezpečovacie zariadenie
- ovládanie vykurovania
- TV rozvody
- odborná skúška a odborná prehliadka (revízia)


::: Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom
- biometrický snímač odtlačku prsta otvára oprávneným osobám v nočných hodinách automatické posuvné dvere (vchod do objektu)


::: Nízkoenergetický drevodom, Wolfsthal (Rakúsko)
- centrálny vysávač


::: Inteligentný RD, Chorvátsky Grob - Panónsky Háj (SC)
- inteligentná elektroinštalácia iNELS
- ovládanie el. zariadení v dome lokálne, cez SMS/internet
- zabezpečovacie zariadenie
- štruktúrovaná kabeláž pre PC sieť
- ovládanie vykurovania
- centrálny vysávač
- odborná skúška a odborná prehliadka (revízia)


::: Byt v bytovom dome, Sliač (ZV)
- kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie
- odborná skúška a odborná prehliadka (revízia)


::: Stolárska dieľňa, Horný Tisovník (VK)
- vyhotovenie elekroinštalácie pre prašné a výbušné prostredie
- odborná skúška a odborná prehliadka (revízia)


::: Bytový dom "Belveder", Banská Bystrica
- inštalácia viac ako 100 senzorových svietidiel na schodištiach a v spoločných priestoroch


::: 2x 4-i byt v bytovom dome, Banská Bystrica - Sásová
- komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie
- TV a PC rozvody
- rezanie, vŕtanie a sekanie do panela
- odborná skúška a odborná prehliadka (revízia)


::: Pekáreň, Sliač (ZV)
- vypracovanie projektovej dokumentácie elektro pre výbušné prostredie


::: Inteligentná inštalácia v byte, Chorvátsky Grob - Čierna Voda (PK)
- systém LOXONE
- ovládanie el. zariadení v byte cez WEB, iPhone alebo PDA s OS Android (odkliaľkoľvek)
- ovládanie osvetlenia (svetelné scény), ovládanie žalúzií, alarmu


::: Penzión, Lučatín (BR)
- biometrický snímač odtlačku prsta - prístup do privátnej časti objektu


::: Víkendová chata Kováčová - Bienska dolina (ZV)
- komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v murovanej a drevenej časti
- bleskozvod
- výmena elektromerového rozvádzača
- odborná skúška a odborná prehliadka (revízia)


::: Bytový dom Bernolákova ul., Banská Bystrica
- inštalácia magnetického čipového prístupového systému iButton DEK na vchodové dvere


::: Bytový dom ul. Gen. Svobodu, Zvolen
- inštalácia domáceho dorozumievacieho zariadenia v 24 bytoch
- taliansky systém BPT


::: Zrubová drevenica, Rykynčice (KA)
- elektroinštalácia
- inštalácia vykurovacích káblov FENIX


::: Skladová hala, Zvolen
- generálna oprava svietidiel (rozsah 360 ks svetelných zdrojov)
- vyhotovenie automatického osvetlenie vonkajších reklamných plôch


::: RD, Zvolenská Slatina (ZV)
- komplexná elektroinštalácia
- TV rozvody
- PC rozvody
- audio rozvody
- pokládka vodičov pre pripojenie elektrickej prípojky, vrátane výkopových prác


::: Projektová dokumentácia elektro ako podklad pre stavebné povolenie
- viacero RD a účelových objektov


*************************************************************

::: elektroinštalácie bez kompromisov :::

www.inergo.sk
www.abasys.sk
www.loxone.sk

*************************************************************

::: objednaním ktorejkoľvek služby alebo produktu prispievate aj k zvýšeniu kvality života zdravotne hendikepovaného dievčatka :::

Adresa

Centrála :::
::: Sliač

::: +421 911 191 121
::: inergo@inergo.sk

Kontakt

www: www.inergo.sk